NDT Bobath koncept

NDT Bobath je 24-hodinový koncept, ktorého cieľom je dosiahnuť maximálny fyziologický motorický prejav dieťaťa. Je založený na analýze problémov, ktoré má dieťa s DMO alebo inými neurologickými ochoreniami v bežných činnostiach a hľadá vhodné a praktické riešenia, ktoré môžu byť začlenené do každodenného života. Jedná sa o koncept, ktorý akceptuje náladu a vek dieťaťa a dáva terapeutovi priestor posúdiť, čo dieťa dokáže urobiť samé, čo dokáže s pomocou a čo nedokáže vôbec. Na základe tejto analýzy dokáže terapeut vyhodnotiť, čo bráni v ďalšom napredovaní dieťaťa a tak určiť liečebný plán a cieľ. V rámci terapie sa snaží o čo najväčšiu aktívnosť, individuálnosť v závislosti od veku a schopností daného dieťaťa. Využíva hravý prístup a snaží sa dieťaťu ukázať, že aj napriek postihnutiu môže byť tým, ktorý má právo výberu, je schopný ovplyvňovať prostredie okolo seba. Na rozdiel od Vojtovej metódy je pacient do terapie maximálne zapájaný. V Bobath koncepte sú provokované pohybové vzorce, ide však o prístup, kde cieľom je skvalitniť pohybové schopnosti pacienta – znížiť výskyt patologických pohybov a viesť tak pacienta k čo najväčšej miere samostatnosti v rámci jeho dispozície. Preto sú pri terapii využívané rôzne pomôcky (nestabilné plochy, lopty, stimulačné pomôcky), s pomocou ktorých dieťa poznáva nové funkčné situácie, získava novú senzomotorickú skúsenosť a tým aj možnosť psychomotorickéhorozvoja.
Súčasťou terapie sú aj odporúčania na domácu terapiu – tzv. handling (manipulácia s dieťaťom), ako aj rady, akú pozíciu pri hre zvoliť, výber hračiek, ako upraviť prostredie atď., aby sa mohla terapia maximálne efektívne prejaviť, pretože práve rodič je tým, kto s daným dieťaťom trávi najviac času a tak môže prispievať k čo najväčšej participácii dieťaťa.


Kineziotaping

Kineziotejping je metóda využívaná vo fyzioterapii na ovplyvnenie
muskuloskeletálneho systému, lymfatického systému. Používa elastické pásky – kinesiotape, vďaka ktorým sa zvýši intresticiálny priestor,čo má za následok zvýšené prúdenie lymfy a krvi, zníži sa tlak na cievy a tým je urýchlený proces hojenia. Nalepený tejp súčasne stimuluje špeciálne kožné receptory, následkom čoho sa zvýši aktivita v danom tkanive, čo proces hojenia ešte umocňuje. Ďalej sa využíva na spevňovaniu alebo uvedeniu kĺbov do správnej polohy. Výhodou tejto techniky je to, že neobmedzuje sval v pohybe.
Podľa toho aký je terapeutický zámer sa využíva buď na facilitáciu – teda podporu svalovej činnosti, alebo inhibíciu – zníženie svalového napätia.
Slúži tiež na relaxáciu preťažených, natiahnutých nebo natrhnutých svalov.
Umožňuje redukciu bolesti, opuchov a rýchlejšie vstrebanie hematómov.


Fototerapia

Liečba svetlom je metóda fyzikálnej terapie, pri ktorej pôsobí na organizmus elelektromagnetické žiarenie v rozsahu viditeľnej a neviditeľnej časti spektra (ultrafialové a infračervené svetlo). Využíva sa pri udržiavaní a podpore zdravia, liečbe ochorení a patologických stavov a pri obnovovaní stratených funkcií a schopností


Masáže

Hmaty klasickej masáže pomáhajú udržiavať svaly v dobrej kondícii, zlepšujú prekrvenie pokožky, zlepšujú detoxikáciu organizmu a pomáhajú uvoľňovať stuhnuté a bolestivé svalstvo. Dotyk ako taký pomáha účinne zbavovať telo vnútorného napätia, preto masáž pôsobí mimoriadne pozitívne aj na psychiku.


Oxygenoterapia

Oxygenoterapia je liečba kyslíka. Táto liečebná a regeneračná metóda je založená na inhalácii primeraných dávok kyslíka. Náš organizmus vďaka tejto procedúre dostane až 90 – 95 % kyslíka.
Je určená na čiastočnú a celkovú regeneráciu organizmu na bunkovej úrovni. Dokáže vás zbaviť únavy, zlepší látkovú výmenu, posilní imunitu a telo očistí od toxínov. Po oxygenoterapii sa náš nervový systém upokojí, mozgové bunky budú zregenerované a zvýši sa koncentrácia mozgovej činnosti.


Vojtova metóda

Podstatou Vojtovej metódy je vyvolávanie zakódovaných motorických vzorov v nervovej sústave, pri ktorých sa svaly zapájajú cyklicky v istom poradí a sú pri nich oslovované svalové skupiny, ktoré dieťatko s poruchou psychomotorického vývoja nevie použiť.
Pomocou Vojtovej metódy sa navodzuje reflexnou cestou správny pohybový stereotyp na celom tele. Nato, aby sa pohyb vyprovokoval sa využíva tlak na určité miesta, ktoré nazývame spúšťové zóny. Pri liečbe touto metódou je dôležité hovoriť s matkou a s blízkymi príbuznými o plači. Treba rodičom vysvetliť, že dieťa neplače preto, že by mu fyzioterapeut spôsoboval bolesť, ale preto, že je obmedzované a nútené sa motoricky zapojiť pri liečbe.
Trvanie terapie záleží najmä od veku a stavu dieťatka, no štandardne by sa malo cvičiť minimálne 3x denne, aby bola Vojtova metóda naozaj účinná. Keďže je potrebné, aby sa vzory vyvolané terapiou integrovali aj do každodenného motorického prejavu dieťatka.

Indikácie u detí:
• centrálna koordinačná porucha
• centrálna tonusová porucha
• detská mozgová obrna
• torticollis
• periférne parézy (brachiális, fibularis)
• spina bifida
• deformácie nôh- pes equinovarus, calcaneus, equinus
• skoliózy, hlavne tam, kde v rannom veku sa očakáva výrazný stupeň
• ortopedické vady hrudníku
• akákoľvek pohybová lézia detí, kde nie je možné očakávať spoluprácu
• vrodené vývojové poruchy BK – dysplázia, luxácie BK

Kontraindikácie:
• horúčkovité stavy
• akútne infekcie, virózy
• po očkovaní (3- 4 dni)
• porucha mineralizácie kostí
• stavy po zápaloch mozgu
• kardiovaskulárne ochorenia
• epilepsia (relatívna) resp. malígna forma
• nevyškolený DFT
• zhubné nádory
• lumbálna punkciaHyperbarická oxygenoterapia (HBO)

je výbornou liečebnou metódou, ktorá je založená na vdychovaní čistého medicinálneho kyslíka pri zvýšenom tlaku 1,3 ATA. Pomocou tohto tlaku vzduchu v hyperbarickej komore sa kyslík dostáva presne tam, kde ho telo potrebuje a to až ku chorým alebo poškodeným tkanivám, do ktorých už kyslík prostredníctvom svojich prirodzených roznášateľov – červených krviniek v potrebnom množstve preniknúť nedokáže. Poškodené tkanivá tak príjmu omnoho viac kyslíka, preto dochádza k obnove poškodených tkanív a k zlepšeniu funkcií poškodených či nefunkčných orgánov v tele pacienta a výsledkom účinnej liečby je zlepšenie Vášho celkového zdravotného stavu.

Pacient sa lieči počas pobytu v hyperbarickej komore, pri dýchaní čistého medicinálneho kyslíka, ktorý sa postupne rozpúšťa v krvnej plazme. Tak ako stúpa tlak v komore, tak stúpa aj množstvo rozpusteného kyslíka v krvnej plazme.
V hyperbarickej komore teda neprenášajú kyslík v tele pacienta len červené krvinky, ale aj krvná plazma. A to je rozdiel medzi dýchaním pri normálnom tlaku a pri zvýšenom tlaku. Kyslík rozpustený v krvnej plazme sa dostáva až do tekutiny v medzibunečných priestoroch. Takýmto spôsobom môže priamo vstupovať aj do tých buniek v organizme, ktoré za normálnych okolností trpia nedostatkom kyslíka. V hyperbarickej komore môže byť v krvi pacienta až 20 násobne viac kyslíka. Funkcia týchto buniek sa postupne obnoví.


Tomatis® Bone Conduction Kit

Toto zariadenie je ideálne na prácu s citlivými jedincami ako náhrada slúchadiel , hlavne je určené na stimuláciu predčasne narodených detí a bábätiek, ktoré ešte nemajú uzatvorenú fontanelu.

Na rozdiel od klasickej Tomatis stimulácie nevyužíva slúchadla, ale pri stimulácii sa používa opasok s vibračným zariadením, ktoré prenáša vibrácie cez cele kostné vedenie v tele, ďalej sa používa vibračná rukavica s ktorou terapeut prechádza po tele dieťaťa a stimuluje miesta, ktoré to najviac potrebujú. Hudba sa prehráva prostredníctvom zariadenia TalksUp do reproduktora.

Pre koho je Tomatis® Bone Conduction Kit určený:

  • Pre predčasne narodené deti a bábätká pred uzavretím fontanely
  • Využíva sa ako super včasná intervencia v prípade oneskoreného vývoja
  • Pri poruchách sluchu, kedy nemôže byt použitá stimulácia prostredníctvom slúchadiel
  • Pre hypotonické deti a deti so senzomotorickým oneskorením
  • Pre osoby s veľmi silnou citlivosťou na zvuky

Je určený výlučne na použitie v prítomnosti terapeuta, aby bolo možné sledovať reakcie subjektu a kedykoľvek upraviť intervenciu. Nie je určený na domáce použitie.
Toto zariadenie je založené na klinicky overenej technológii a testované našimi Tomatis® odborníkmi a skúsenými konzultantmi. To nám umožnilo preukázať vynikajúce výsledky na základe protokolov Tomatis® vyvinutých špeciálne pre tieto typy aplikácií.