O nás

„Pomôž mi, aby som to dokázal JA SÁM“ / Mária Montessori/

Občianske združenie „ JA SÁM“ vzniklo v roku 2016 a našim cieľom je pomáhať deťom so zdravotným znevýhodnením a ich rodinám. Je dôležité vedieť, že v tom nie sú sami. Viera a nádej je našim hnacím motorom. Život s inak obdareným dieťaťom nekončí, možno je iný, náročný. Ale všetko je to vyvážené nekonečnou a čistou láskou, ktorá je najväčším bohatstvom človeka.

NAŠE CIELE

Naše centrum

V novembri 2016 sme zriadili Denné Centrum „JA SÁM“, ktoré sa nachádza na ul. Podzámska 41 v Hlohovci. Poskytuje nižšie uvedené služby:

NDT Bobath koncept
NDT Bobath koncept

Cieľom je dosiahnuť maximálny fyziologický motorický prejav dieťaťa

VIAC INFO

Neurosensorická stimulácia TOMATIS®
TOMATIS

Neurosensorická stimulácia

Cieľom je zlepšiť kognitívne, motorické a emocionálne schopnosti dieťaťa.

VIAC INFO

Vojtova metóda
Kineziotaping

Vyvolávanie zakódovaných motorických vzorov v nervovej sústave.

VIAC INFO

Kineziotaping
Kineziotaping

Metóda na ovplyvnenie
muskuloskeletálneho systému, lymfatického systému.

VIAC INFO

Fototerapia
Fototerapia

Metóda fyzikálnej terapie, pri ktorej pôsobí na organizmus elelektromagnetické žiarenie.

VIAC INFO

Masáže
Masáž

Pomáhajú udržiavať svaly v dobrej kondícii, zlepšujú prekrvenie pokožky.

VIAC INFO

Oxygenoterapia
Oxygenoterapia

Liečebná a regeneračná metóda je založená na inhalácii primeraných dávok kyslíka.

VIAC INFO

Náš tím

Katarína Brešťanská

Katarína Brešťanská

Predseda združenia

Tel.č.: 0918 989 953

PhDr. Ľubica Horúcková

PhDr. Ľubica Horúcková

Bobath terapeut

Tel.č.: 0918 616 338

Bc. Lucia Silná

Bc. Lucia Silná

Fyzioterapeut

Tel.č.: 0917 784 304

Mgr. Lenka Majzlánová

Mgr. Lenka Majzlánová

TOMATIS® - Professional

Email: info@ozjasam.sk

Bc. Terézia Vladovičová

Bc. Terézia Vladovičová

Fyzioterapeut

Tel. č.: 0917 784 304