Ak nás budete chcieť podporiť formou darovania 2% z podielu zaplatenej dane, tu sú upozornenia na rok 2024

do 15. februára 2024

  • zamestnanci, ktorí si nepodávajú sami daňové priznanie musia doručiť žiadosť zamestnanca o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň a vyhotovenie Potvrdenia o zaplatení dane zamestnávateľovi (mzdovej účtovníčke)

do 31.03.2024

  • daňovníci, ktorí si sami podávajú daňové priznanie musia podať daňové priznanie a v príslušných riadkoch vyplniť vyhlásenie, ktoré je súčasťou daňového priznania.

do 30. apríla 2024

  • daňovníci, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ – doručiť Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane, ktorého prílohu tvorí Potvrdenie o zaplatení dane od zamestnávateľa DAŇOVÉMU ÚRADU (osobne, poštou).

Riadky vo Vyhlásení, prípadne Daňovom priznaní treba vyplniť nasledovne:

IČO: 500 763 70
Obchodné meno alebo názov: Občianske združenie „JA SÁM“
Právna forma: Občianske združenie
Sídlo: Podzámska 41/A, 920 01 Hlohovec


Tlačivá na stiahnutie

Predvyplnené tlačivo s údajmi Občianskeho združenia „JA SÁM na stiahnutie tu

Z celého srdca ďakujeme